top of page

DEFINISJON AV FLYTENDE BOLIG

Flytende bolig har mange av de samme kvaliteter som en moderne bolig på land. Flytende bolig krever i utgangspunktet kun ordinær båtplass da de er CE-merket og blir registrert som båt i Skipsregisteret NOR. I Norge er "husbåter" lovregulert. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. 

BRUKSOMRÅDER

Produktene egner seg godt som helårsbolig, hytte, anneks, hotellrom, utleieobjekt, næringslokale og studentboliger.

HVOR KAN FLYTENDE BOLIGER PLASSERES?

Flytende bolig krever i utgangspunktet kun ordinær båtplass, men i Norge har det som blir definert som "husbåter" begrensninger. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. Båtene kan f.eks utplasseres ved private sjøeiendommmer, nøstetomter og i marinaer. Noen kommuner har satt i gang regulering av flytende boliglandsbyer. Noen marinaer tilbyr båtplasser til flytende boliger. 

HVORDAN FORTØYES HUSET?

Generelt benyttes det lik fortøying som til båt. Det finnes egne fortøyningssystemer som gjør at boligen ligger stabilt i vannet. De fleste båtplasser/båthavner ligger i skjermede omgivelser. Det finnes bl.a hydraulisk fortøyning dersom du ønsker minst mulig bevegelse i båten. 

HVOR STABILT LIGGER HUSET PÅ VANNET?

Våre maritime boliger leveres med katamaranskrog og monoskrog. Riktig vekt, skrogtype og skrogdesign sørger for god stabilitet. Bevegelsene i vannet oppleves for de fleste som moderat og behagelig. Det finnes bl.a hydraulisk fortøyning dersom du ønsker minst mulig bevegelse.

HVA MED VANN- OG AVLØP?

Husene kan leveres med vanntanker, watermaker, (omgjør saltvann til ferskvann) og mulighet for vanntilkobling fra land. Husene leveres med septiktanker og på vårt eget design leveres renseanlegg som standardutstyr. Septiktbil og septikbåt tømmer da septiktanken hvert 2 - 4 år. Alternativt kan septik tømmes 300 meter fra land. 

HVOR STOR KAN DEN ENERGIMESSIGE SELVFORSYNINGSGRADEN BLI?

Produktene kan leveres med fornybare energikilder som vann-, vind- og solkraft. Solcellepaneler, vindmøller og batteribank, som f.eks Tesla Power Wall, kan gjøre boligen tilnærmet selvforsynt med energi.

ENERGIFORSYNING

Boligen er tilrettelagt for tilkobling av landstrøm. Boligen kan gjøres tilnærmet selvforsynt med energi ved å ta i bruk av fornybare energikilder. 

SMARTHUS

Et integrert smarthussystem vil redusere energiforbruket og forenkler bruken av huset. Eksempelvis lyd- og lysstyring, vann- og røykvarsling, adgangskontroll, varmeregulering etc. 

HVORDAN ER ISOLERINGEN?

Vinduene kan leveres med 2 eller 3 lags glass. Både skrog og overbygg er isolert og sørger for meget god isolasjonsevne.

HVORDAN ER BRANNSIKKERHETEN?

Brannsikkerheten kan inndeles i tre områder. Byggematerialenes antenningssikkerhet, husets brannslukkingssystem, samt tilgang til ekstern brannslokking. Ingen av byggematerialene er lett antennelige og vann er lett tilgjengelig. 

HVORDAN BYGGES SKROGET OG HVORDAN ER SIKKERHETEN?

Skrogene bygges som monoskrog eller katamaranskrog. Skrogene er inndelt i flere vanntette skott. Skroget inneholder tekniske installasjoner og oppbevaringsplass.

FOR HVILKE BRUKSOMRÅDER KAN STÅL OG KOMPOSITT ANVENDES?

Stål benyttes i skrog og i store deler av overbygget. Stål gir meget god stabilitet og med riktig overflatebehandling er holdbarheten svært lang. Noen modeller har noe sandwichkonstruksjon i overbygget. Moderne sandwichkonstruksjoner benyttes innenfor flere områder. Båt-, bil-, bro-, fly- og andre byggkonstruksjoner er eksempler på ulike produktområder der komposittteknologi brukes i økende grad.

MOTORER

Den flytende boligen leveres uten motorer, med utenbordsmotorer eller med innenbordsmotor. Det er mulig å få elektriske motorer. 

VEDLIKEHOLD

Det kreves lite vedlikehold. Vi anbefaler å rengjøre skroget med noen års mellomrom. Overbygget er bygget i vedlikeholdsfrie materialer som kun vaskes etter behov. 

LEVERINGSTID

Leveringstiden er 4 - 6 måneder. 

FINANSIERING

Den flytende boligen er pr. definisjon en båt. Finansinstitusjoner tilbyr lån med pant i båten. Ta gjerne kontakt for finansieringsløsning.

bottom of page