top of page

Flytende bolig kan være en meget god investering dersom du eier en sjøeiendom eller har anledning til å leie eller kjøpe en båtplass.

Flytende bolig kan være helårsbolig, fritidsbolig, naust, anneks, hotellrom, studentbolig, utleiebolig og næringslokaler fra 25 til 180 kvm. Produktene er mobile, CE-merket og blir registrert som båt i Skipsregisteret. Komfort og kvalitet er som i et nybygg på land. Flytende bolig krever i utgangspunktet kun ordinær båtplass eller privat sjøtomt/strandlinje. Fra 2017 ble det mulig å registrere folkeregistrert adresse på vannet. NB! I Norge er det søknadspliktig etter plan- og bygningsloven med såkalte husbåter. Ta kontakt med oss for informasjon om lover og regler. 

Kommuner, marinaeiere, fjordhoteller, hytte- og campingplasser, utbyggere og grunneiere vurderer muligheter for å kunne utplassere mobile og stasjonære flytende boliger.

MARINAEIERE

Er du marinaeier og ønsker bedre økonomi i marinaen? Helårsdrift og bedre betalt for båtplassene vil være mulig. Flytende bolig er et hybridprodukt av båt og bolig som passer inn i hvilken som helst marina. Det er ikke et krav, men en fordel om riktig infrastruktur er på plass. Tilgang på vann og strøm er det viktigste. Parkeringsplasser, mulighet for tømming av septik og nærhet til butikker er en fordel. Pampas Marina utenfor Stockholm er et eksempel på en marina som har tilrettelagt for flytende boliger og som har positive erfaringer med det.

Fordeler med flytende boliger i din marina:

 • Helårsdrift med økt aktivitet

 • Ny kundegruppe

 • Bedre betalt for båtplassene

 • Avtale med Flytende Bolig AS om salg og utleie av våre produkter

 • Redusert forsikringspremie

HYTTEUTLEIE

Driver du en campingplass eller annen form for hytteutleie nær sjøen?

 

Flytende boliger kan være med på å øke lønnsomheten.

Flytende bolig er et hybridprodukt mellom båt og bolig og passer inn i hvilken som helst marina. Det er ikke et krav, men en fordel om riktig infrastruktur er på plass. Tilgang på vann og strøm er det viktigste. Parkeringsplasser, mulighet for tømming av septik og nærhet til butikker er en fordel.

Flytende boliger trenger ingen godkjenning, men Norsjø Ferieland i Telemark er et eksempel hvor kommunen har godkjent at det kan anlegges en permanent hyttelandsby på vannet.

Fordeler med flytende boliger hos deg:

 • Økt kapasitet

 • Turistattraksjon som gir god markedsføring

 • Bedre utnyttelse av arbeidskraften

 • Avtale med Flytende Bolig AS om salg og utleie

 • Vanntaxi, transporttjenester etc.

 • Fisketurer, cruise, lystbåt

 • Tilleggstjenester

 • Redusert forsikringspremie

 • Helårsdrift med økt aktivitet

 • Flytende hytter/anneks vil på en fin måte supplere hytter/campingvogner på land

 • Investeringen er fornuftig siden man unngår sprenging og graving

 • Fleksibruk: De flytende hyttene er flyttbare og kan benyttes som båt når man ønsker det

Konkret eksempel på utleie av Etcet Cat.58 kvm 3-roms i Bergen i 2018 og 2019:

60 % belegg = 219 døgn x € 265.- = årlig inntekt € 58.035.-
Utgifter: finanskostnader/lån, kaileie, strøm og rengjøring.

Konkret eksempel på utleie av Flytende Villa. 200 kvm 7-roms i Bergen fra 2018 - 2023:

40% belegg = 146 døgn x € 855.- = årlig inntekt € 124.830.-                                                Utgifter: finanskostnader/lån, kaileie, strøm og rengjøring.

 

FJORDHOTELLER

Driver du et fjordhotell kan flytende boliger være med å øke lønnsomheten.

Flytende bolig er et hybridprodukt mellom båt og bolig og passer inn i hvilken som helst marina. Det er ikke et krav, men en fordel om riktig infrastruktur er på plass. Tilgang på vann og strøm er det viktigste. Parkeringsplasser, mulighet for tømming av septik og nærhet til butikker er en fordel.

Flytende boliger trenger ingen godkjenning, men Horten Kommune er et eksempel på en kommune som har regulert et sjøareal til 30 stk permanente boliger på vannet.

 

Vi har bl.a utviklet et flytende hotellrom bestående av 2 hotellrom og 1 suite i èn konstruksjon.

Fordeler med flytende boliger i tilknytning til hotellet:

 • Økt kapasitet

 • Turistattraksjon som gir god markedsføring

 • Bedre utnyttelse av arbeidskraften

 • Avtale med Flytende Bolig AS om salg og utleie

 • Vanntaxi, transporttjenester etc.

 • Fisketurer, cruise, lystbåt

 • Tilleggstjenester

 • Redusert forsikringspremie

 • Helårsdrift med økt aktivitet

 • Flytende hotellrom vil på en fin måte supplere tilbudet om overnatting på land

 • Investeringen er fornuftig siden man unngår sprenging og graving

 • Fleksibruk: De flytende hotellrommene er flyttbare og kan benyttes som båt om man ønsker det

Regnestykke:
60 kvm fordelt på 3 hotellrom.

60 % belegg = 219 døgn x € 180.- pr. rom x 3 rom = årlig inntekt € 118.260.-
Utgifter: finanskostnader/lån, kaileie, strøm og rengjøring.

UTBYGGERE

Har du et eiendomsprosjekt nær sjøen? Nå har du muligheten til å supplere eiendomsprosjekter på land med utbygging av flytende bomiljø på sjøen. Det gir økt lønnsomhet i prosjektet og du slipper bl.a sprenging og graving.

Flytende bolig er et hybridprodukt mellom båt og bolig og passer inn i hvilken som helst marina. Det er ikke et krav, men en fordel om riktig infrastruktur er på plass. Tilgang på vann og strøm er det viktigste. Parkeringsplasser, mulighet for tømming av septik og nærhet til butikker er en fordel.

Flytende boliger trenger ingen godkjenning, men Horten Kommune er et eksempel på en kommune som har regulert et sjøareal til 30 stk permanente boliger på vannet.

Flytende bolig kan være helårsbolig, fritidsbolig, naust, anneks, hotellrom, studentbolig, utleiebolig og næringslokaler fra 25 til 180 kvm.

Fordeler med flytende boliger i tilknytning til boligprosjekt:

 • Økt kapasitet og lønnsomhet

 • Presseomtale med god markedsføring

 • Unngår grunnarbeider som sprenging og graving

 • Boligene er flyttbare

 • Komfort og kvalitet som i et nybygg på land

 • Produktene er velegnet til å utstyres med løsninger som kan gjøre produktet selvforsynt med energi

 • Avtale med Flytende Bolig AS om salg og/eller utleie

 • Redusert forsikringspremie

KOMMUNER

Har din kommune tomtearealer som kunne vært bedre utnyttet?

Horten kommune er et eksempel på en kommune som har regulert 30 stk permanente sjøboliger. Utenlands finnes det mange eksempler og nå finnes muligheten i Norge også. Flytende boliglandsbyer har vist seg å bli en turistattraksjon og et positivt bidrag spesielt i områder med mangel på boliger i bynære strøk. Norsjø Ferieland i Telemark er et eksempel hvor Sauherad kommune har godkjent at det kan anlegges en hyttelandsby på vannet.

Flytende bolig er et hybridprodukt mellom båt og bolig og passer inn i hvilken som helst marina. Det er ikke et krav, men en fordel om riktig infrastruktur er på plass. Tilgang på vann og strøm er det viktigste. Parkeringsplasser, mulighet for tømming av septik og nærhet til butikker er en fordel.

Flytende bolig kan være helårsbolig, fritidsbolig, anneks, hotellrom, studentbolig, utleiebolig og næringslokaler fra 25 til 180 kvm.

Fordeler med flytende boliger i tilknytning til boligprosjekt:

 • Unngår grunnarbeider som sprenging og graving

 • Produktene er velegnet til å utstyres med løsninger som kan gjøre produktet selvforsynt med energi

 • Turistattraksjon

 • Husene/hyttene og hele bryggeanlegget er flyttbart

 • Komfort og kvalitet som i et nybygg på land

 • Kan løse boligmangelen i bynære strøk

 • Utnyttelse av «ubrukelig» strandlinje

 • Ikke tunge inngrep i naturen hvilket gir neste generasjon muligheten til å tilbakeføre landskapet til slik det en gang var dersom man ønsker det

PRIVATE GRUNNEIERE

Har du eiendom nær eller på sjøen? Flytende bolig eller flytende hytte/anneks kan være en meget god investering om du eier en sjøeiendom eller har anledning til å leie en båtplass.

 

Flytende bolig er et hybridprodukt mellom båt og bolig og passer inn i hvilken som helst marina. Det er ikke et krav, men en fordel om riktig infrastruktur er på plass. Tilgang på vann og strøm er det viktigste. Parkeringsplasser, mulighet for tømming av septik og nærhet til butikker er en fordel.

Flytende boliger trenger ingen godkjenning og kan utplasseres i en ordinær marina eller på privat kai eller strandlinje.

Flytende bolig kan være helårsbolig, fritidsbolig, naust, anneks, hotellrom, studentbolig, utleiebolig og næringslokaler fra 25 til 180 kvm.

Fordeler med flytende boliger:

 • Økt kapasitet og lønnsomhet

 • Presseomtale med god markedsføring

 • Unngår grunnarbeider som sprenging og graving

 • Fleksibruk: De flytende boligene/hyttene er flyttbare og kan benyttes som båt om man ønsker det

 • Komfort og kvalitet som i et nybygg på land

 • Produktene er velegnet til å utstyres med løsninger som kan gjøre produktet selvforsynt med energi

 • Avtale med Flytende Bolig AS om salg og/eller utleie

 • Bedre utnyttelse av arbeidskraften

 • Vanntaxi, transporttjenester etc.

 • Fisketurer, cruise, lystbåt

 • Tilleggstjenester

 • Redusert forsikringspremie

 • Helårsdrift med økt aktivitet

 • Utnyttelse av «ubrukelig» strandlinje

 • Ikke tunge inngrep i naturen hvilket gir neste generasjon muligheten til å tilbakeføre landskapet til slik det en gang var dersom man ønsker det

 • Flytende boliger/hytter/anneks vil på en fin måte supplere bebyggelsen på land

HYTTEUTLEIE
FJORDHOTELLER
MARINAEIERE
UTBYGGERE
KOMMUNER
PRIVATE GRUNNEIERE
bottom of page