Maritim bolig kan være helårsbolig, fritidsbolig, anneks, hotellrom, studentbolig, utleiebolig og næringslokaler fra 25 til 180 kvm. Våre maritime boliger er mobile og er CE-merket og registrert som båt i Skipsregisteret. Komfort og kvalitet er som i et nybygg på land. Maritim bolig krever ordinær båtplass eller privat strandlinje. I 2017 ble det mulig å registrere folkeregistrert adresse på vannet.

Urban flytende boligform

Vi ønsker å skape muligheten for en interessant sjøbasert boform i sentrale strøk. Målet er å medvirke til en allsidig boform som estetisk og praktisk bidrar til en fornuftig og variert bruk av strandsonen hvor allmennhetens interesser blir ivaretatt.

Lang kystlinje

Norge har i et internasjonalt perspektiv en usedvanlig lang kystlinje. Ettersom kysten har vært Norges viktigste kommunikasjonssystem, ligger hovedvekten av bosettingen langs kysten.

Ubrukt boligareal

Tilgangen til strandtomter i sentrale strøk er begrenset. Utnyttelse av vannet til flytende hus skaper nytt tomteareal som i mange urbane områder utgjør de eneste tilgjengelige bosettingsområder.

Boligdrøm

Maritim bolig er som et kinderegg - hus, hytt og båt under samme tak. Drømmer du om å våkne en lørdagsmorgen, trekke inn frisk sjøluft mens du nyter frokosten til lyden av bølgeskvulp? Vil du bo i en topp moderne bolig, landlig eller sentralt, samtidig som du kan nyte friheten av å bo omringen av vann? Veldig mange i Europa og enda flere i USA har oppdaget fordelene og gledene ved å bo på vannet. Maritim bolig – hvorfor ikke.